Kontakt

Besøks- og postadresse:

Pilegrimssenter Dovrefjell

Hjerkinnhusveien 33

2661 Hjerkinn

Tel: + 47 924 83 147
Epost: hajada@online.no