20.09.2019

Dovrefjellkonferansen 2019

Velkommen til årets Dovrefjellkonferanse, 24. oktober, Skifer hotel, Oppdal
Programmet for årets Dovrefjellkonfernse er klart. Vi vil åi år fokusere på den lokale bruken av Pilegrimsleden og på de erfaringene vi har gjort - enten som overnattingssted eller som kommune med ansvar for rydding og merking. Vi vil også gi tid til innspill og kommentarer fra deltakerne. Dovrefjellkonferansen er et møtested for alle vi som på en eller annen måte arbeider med eller er engasjert i arbeidet med Pilegrimsleden. Et møtested hvor vi kan høre hvordan andre tenker og arbeider, et møtested hvor vi kan komme inn i viktige nettverk som kan inspirere og hjelpe oss videre i arbeidet. Les mer