14.03.2014

Langvandringen 2014. Pilegrimsvandring Oslo - Trondheim 18. juni – 29. juli 2014.

Invitasjon:
Sommeren 2014 er det femte gang vi inviterer til Langvandring fra Oslo til Trondheim. Vårt håp er at denne vandringen skal bli en frakobling fra ditt daglige liv, og samtidig en tilkobling til noe dypere i deg selv og i vår tilværelse. Vandringen skaper møter. Møter med deg selv. Møter med dine medvandrere. Møter med tidebønn og gudstjenesteliv. Møter med natur og kultur. Velkommen som deltaker på Langvandringen 2014! Les mer