Årets kommunebrosjyrer

I samarbeid med kommunene Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal og Skaun utarbeider Pilegrimssenter Dovrefjell årlige informasjonsbrosjyrer.

Kommuneinformasjon for pilegrimer ligger i postkasser som er satt ut på hver kommunegrense. Her vil pilegrimene finne oppdatert informasdjon om overnattingssteder, butikker, kirker og diverse arrangement. Vi håper at vi på denne måten hjelper pilegrimene til å finne det de trenger i hver enkelt kommune. Brosjyrene er tenkt som et supplement til den informsjonen pilegrimene finner i guidebøkene.