Dovrefjellkonferansen 2019

Velkommen til årets Dovrefjellkonferanse, 24. oktober, Skifer hotel, Oppdal
Programmet for årets Dovrefjellkonfernse er klart. Vi vil åi år fokusere på den lokale bruken av Pilegrimsleden og på de erfaringene vi har gjort - enten som overnattingssted eller som kommune med ansvar for rydding og merking. Vi vil også gi tid til innspill og kommentarer fra deltakerne. Dovrefjellkonferansen er et møtested for alle vi som på en eller annen måte arbeider med eller er engasjert i arbeidet med Pilegrimsleden. Et møtested hvor vi kan høre hvordan andre tenker og arbeider, et møtested hvor vi kan komme inn i viktige nettverk som kan inspirere og hjelpe oss videre i arbeidet.

(Bilde: Pilegrimer hviler ved Solsjøen, Orkdal kommune. Foto: HJ Dahl)

Dovrefjellkonferansen 2019

Velkommen til Dovrefjellkonferansen 2019

En konferanse for overnattingsbedrifter, kommuner, menigheter og pilegrimsfellesskap i Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Skaun, Lesja, Rauma og Norddal. Konferansen er i tillegg åpen for alle som er interessert.

Tid: Tirsdag 24. oktober 2019 kl. 10-15.30
Sted: Skifer hotel, Oppdal

Pilegrimssenter Dovrefjell inviterer for niende gang til Dovrefjellkonferansen.
Vi ønsker å tilby en konferanse som er et inspirerende og lærerikt møtested for alle aktørene på Pilegrimsleden fra Sel-Skaun og fra Valldal til Dovre.

I år vil konferansen ha en hoveddel som fokuserer på Pilegrimsleden som lokalt friluftslivtiltak. I den andre hoveddelen vil vi hente fram praksis og erfaringer fra kommunene og fra overnattingstedene. Konferansen avsluttes med innlegg og orienteringer fra Nasjonalt pilegrimssenter.

Styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell, Haftor Skjelstad vil innlede konferansen.

Pilegrimene er avhengige av oss, og vi er avhengige av hverandre for å kunne levere et godt tilbud til pilegrimene.
Vi er ulike aktører med hver våre oppgaver knyttet til pilegrimsleden og pilegrimsvandrerne. Sammen ønsker vi å gi dem en god vei å gå med rike opplevelser underveis - det klarer vi bare når vi står sammen og løfter hverandre.

Velkommen til Dovrefjellkonferansen 2019
Arr: Pilegrimssenter Dovrefjell


Program:

09.30  Ankomst, registrering, kaffe.

10.00  Åpning av  Dovrefjellkonferansen 2019 v/Haftor Skjelstad, styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell.

10.15   Foredrag: Pilegrimsleden som lokalt friluftslivtiltak. Jon Tore Vik, seniorrådgiver folkehelse i Trøndelag fylkeskommune 

10.45  Respons: Steinar Haugen, Skaun kommune og Sjur Vammervold, Oppdal kommune. Spørsmål – samtale.   

11.10  Pause 15 min – te, kaffe + frukt

11.25  Innlegg: Erfaringer og betraktninger fra to overnattingssteder.   Anne Stine Hjerkind, Hjerkinn fjellstue og Mari Stene, Ry herberge     

11.50  Respons: Odd Arild Svartbekk, Segard-Hoel og Guri Ruste, Hageseter turisthytte. Spørsmål – samtale   

12.20  Innlegg: Brukerundersøkelse og test bagasjetransport. Hans-Jacob Dahl, Pilegrimssenter Dovrefjell 

12.35  Respons: spørsmål – samtale.   

12.40  Lunsj.

13.40  Innlegg: Erfaringer og betraktninger fra to kommuner. Mette Josten, Sel kommune.Steinar Haugen, Skaun kommune   

14.10  Respons: Erlend Gjeldsvik, Oppland fylkeskommune og Ola T. Lånke, Rennebu kommune. Spørsmål – samtale.   

14.45  Nasjonalt pilegrimssenter orienterer: Ny langtidsplan. Prosjekt servicebu

15.30  Slutt.


Årets bidragsytere er:

Jon Tore Vik:    Seniorrådgiver folkehelse, Trøndelag fylkeskommune

Anne Stine Hjerkind:  Eier og driver av Hjerkinn fjellstue.

Mari Stene:    Eier og driver av Ry herberge.

Mette Josten:   Sel kommune, kommunekontakt Pilegrimsleden.

Steinar Haugen:   Skaun kommune; kommunekontakt Pilegrimsleden.

Hans-Jacob Dahl:   Pilegrimssenter Dovrefjell

Hans Morten Løvrød:  Nasjonalt Pilegrimssenter

Lisa Skjellfjord:  Prosjekt servicebu, Nasjonalt Pilegrimssenter

 


Påmelding: Sendes Pilegrimssenter Dovrefjell,
e-post: hajada@online.no
Frist for påmelding: fredag 18. oktober.

Pris: Egenandel kr. 300,- pr. person inkludert lunsj.
Beløpet overføres konto 1503 17 24276,
Pilegrimssenter Dovrefjell, 2661 Hjerkinn.
Faktura sendes på forespørsel.

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.