Dovrefjellkonferansen     23.oktober 2018

Programmet for konferansen er nå klart, påmeldingene har begynt å komme. Vi har plass også til deg!

Dovrefjellkonferansen 2018.
Velkommen til konferanse for:

Overnattingsbedrifter, kommuner, menigheter og pilegrimsfellesskap
i Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Skaun, Lesja, Rauma og  Norddal.
Andre interesserte er velkommen til å delta.

Pilegrimssenter Dovrefjell inviterer for åttende gang til Dovrefjellkonferansen.
Vi ønsker å skape en konferanse som er et inspirerende og lærerikt møtested for alle aktørene på Pilegrimsleden fra Sel-Skaun og fra Valldal til Dovre.

I år vil konferansen ha et todelt fokus. Før lunsj vil temaet være Pilegrimsledens verdigrunnlag. Etter lunsj vil vi fokusere på Pilegrimsledens infrastruktur.

Tid: Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 10-15.30

Sted: Oppdal, Skifer hotell

Styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell, Haftor Skjelstad vil innlede konferansen.

Årets foredragsholdere er:
Kjell A. Nyhus
Børge Dahle
Tor Singsaas
Odd Inge Vistad
Mattias Jansson

Leder for Nasjonalt pilegrimssenter, Hans Morten Løvrød vil avslutte med en oppsummering av konferansen og fortelle oss om arbeidet med en ny langtidsplan for pilegrimsarbeidet i Norge.

Pilegrimene er avhengige av oss, og vi er avhengige av hverandre for å kunne levere et godt tilbud til pilegrimene.
Vi er ulike aktører med hver våre oppgaver knyttet til pilegrimsleden og pilegrimsvandrerne. Sammen ønsker vi å gi dem en god vei å gå med rike opplevelser underveis - det klarer vi bare når vi står sammen og løfter hverandre.

Velkommen til Dovrefjellkonferansen 2018
Arr: Pilegrimssenter Dovrefjell

Program:

09.30  Ankomst, registrering, kaffe.

10.00  Åpning av  Dovrefjellkonferansen 2018 v/Haftor Skjelstad, styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell.
  

Tema før lunsj: Pilegrimsledens verdigrunnlag.

10.20   Pilegrimsleden i spenningsfeltet mellom offentlig satsing og historisk forankring.  Kjell A. Nyhus 

11.00  Naturen som verdi i pilegrimssatsingen.   Børge Dahle 

11.40  Pause 20 min – kaffe + frukt

12.00  Kirke og tro i pilegrimssatsingen.  Tor Singsås  

12.40  Samtale i plenum.

13.00  Lunsj.

Tema etter lunsj: Pilegrimsledens infrastruktur.

14.00  «Kvifor legg pilegrimane ut på vandring til Nidaros? Kven er dei og kva lagar trivsel langs Gudbrandsdalsleia?». Odd Inge Vistad.

14.40  Ledens infrastruktur - status og utfordringer. Mattias Jansson

15.10  Avslutning. Hans Morten Løvrød

15.30  Slutt.

 

Årets foredragsholdere:

Kjell A. Nyhus: Tidligere prest i Oppdal, i dag fengselsprest. Forfatter av flere    bøker og aktiv på Pilegrimsleden med vandringer for fanger.

Børge Dahle:  Tidligere amanuensis ved Norges idrettshøyskole, aktiv i     miljøbevegelsen fra 60-tallet, særlig fokus på friluftsliv, tilbyr     overnatting for pilegrimer på Hæverstølen.

Tor Singsås:  Tidligere biskop i Nidaros, en viktig støttespiller i pilegrimsarbeidet.

Odd Inge Vistad: Seniorforsker ved NINA – Norsk institutt for naturforskningen, forsker blant annet på natur- og kulturbasert reiseliv. Nettopp ferdig med en undersøkelse om Pilegrimsleden.

Mattias Jansson: Nasjonalt pilegrimssenter, produktkoordinator.

Hans Morten Løvrød: Nasjonalt pilegrimssenter, Avdelingsdirektør.


Årets to temaer:

Før lunsj: Tema Pilegrimsledens verdigrunnlag.
Pilegrimssenter Dovrefjell har fått en oppfordring om å ta opp verdigrunnlaget for Pilegrimsleden som tema på årets konferanse. Temaet er bl.a. aktualisert av at det i 2017 ble skrevet et verdidokument for Pilegrimsleden.

Verdidokumentet innledes slik:
Å vandre på historiske leder til gamle helligmål er selve pilegrimsvandringens  særkjenne, både historisk og aktuelt. Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et  kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn, dagens pilegrim definerer i større grad selv  både årsak og motiv for sin vandring. Dagens pilegrimsfenomen er preget av  mangfold, pilegrimen er åpen og søkende og pilegrimsleden er for mange et sted å  søke mening i eget liv. Opplevelser av natur, møter og fellesskap, kultur og historie, er  viktige. Sentralt for mange er ønsket om langsomhet, frihet, enkelhet,  bekymringsløshet, stillhet, åndelighet og det å dele. – Dagens pilegrim har selv  eierskap til sin vandring, ingen kan gjøre krav på å «eie» dagens pilegrimsfenomen.

Pilegrimssenter Dovrefjell ønsker å ta denne oppfordringen og vil bruke konferansens første del til dette temaet.
Spørsmålet og utfordringen er:
Vi som på ulike måter tilrettelegger leden for pilegrimene - hvilke verdier står vi for og hvilke verdier ønsker vi å formidle til pilegrimene som går på leden hos oss?

For å nærme oss disse spørsmålene vil vi invitere tre innledere:

Den første – Kjell A. Nyhus – vil vi be om å se på verdidokumentet og komme med noen betraktninger om pilegrimsleden i spenningen mellom offentlig satsing for alle og pilegrimsvandringens historiske forankring i religiøs tro.

Den neste – Børge Dahle – vil vi be om å snakke om naturen som verdi for pilegrimen. Her ønsker vi å utfordre noen som har arbeidet med den økofilosofiske tenkningen om mennesket og natur – og vi vil gjerne høre hvordan denne tenkningen kan finne sin plass i pilegrimsarbeidet.

Den tredje – biskop emeritus Tor Singsås – vil vi utfordre til å si noe om hvordan kirke og tro kan finne sin plass i pilegrimsarbeidet som et tilbud og en mulighet for pilegrimene.

Etter lunsj: Tema: Pilegrimsledens infrastruktur.
Her vil Mattias Jansson si noe om pågående infrastrukturprosjekt, Odd Inge Vistad (NINA) vil legge fram resultatene av sin forskning på pilegrimsleden.

 

Pris:  

Egenandel kr. 300,- pr. person inkludert lunsj.

Beløpet overføres konto 1503 17 24276,
Pilegrimssenter Dovrefjell, 2661 Hjerkinn.
Faktura sendes på forespørsel.


Påmelding:  Sendes Pilegrimssenter Dovrefjell, e-post: hajada@online.no
Frist for påmelding: torsdag 18. oktober.