Foredrag og referat fra Dovrefjellkonferansen

Dovrefjellkonferansen 2012 ble avholdt 24. oktober på Skifer hotell, Oppdal.
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Den som vil se nærmere på innholdet i konferansen – se referat og foredrag.