Informasjon fra 7 kommuner

Praktiske opplysninger for den vandrende pilegrim.
Egen informasjonsbrosjyre for hver kommune; Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal og Skaun.
Brosjyrene ligger på hver kommunegrense og kan sendes ved å kontakte hajada@online.no

Pilegrimsleden gjennom Sel kommune.

Velkommen til Sel kommune sommeren 2016!
Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleden i Sel – og at denne lille brosjyren gir deg nyttig informasjon.
Welcome to Sel summer 2016! We hope you will have a nice walk on the Pilegrimsleden in Sel.
Hopefully this pamphlet will give useful information.


Overnattingssteder: 
(Accomodation: name, phone +47, km to Trondheim, km from the path, e-mail.)

Sted:                                   Telefon        til Tr.heim:    fra leden:    e-post                                  . 
Varphaugen gård                61230700   290 km         0,1 km        rafting@sjoaraftingsenter.no
Storrusten gjest. camping   61235220   290 km         0,1 km        inkjorun@bbnett.no
Thon hotell Otta                  61210800   282 km         0,5 km        otta@thonhotels.no
Killi pensjonat                     61230492   282 km         1,5 km
Jørundgård                         61233700   270 km         0,0 km         info@jorundgard.no


Innkjøp/butikk:
(grocers’s shop = dagligvare, pharmacy = apotek, bank.)

Otta sentrum har alle slags butikker (all kinds of shops and stores in Otta)
- åpningstider  ma., tir., on. og fr. 10-17, tor. 10-19, lø. 10-15 sø. stengt
Dagligvare (grocher’s shop):
- åpningstider  ma. – lø 07-23, sø. «Bunnpris» 11–21 

Amfi Otta (kjøpesenter)
Her finner du dagligvarer, apotek mm.
- åpningstider ma.–fre. 10-20, lø. 10-18, søndag stengt

Sel (Nord-Sel)  61233180  270 km  0,5 km fra leden
- dagligvarer og post.
- åpningstider ma.–fre. 08–20, lø. 08–18, søndag stengt

Bank Otta. Sparebank1 Gudbrandsdal, Storgata 17, ma. - fre. 09:00 - 15.00
Minibank hele døgnet /cashredrawel 365/24

Kirker:   (Churches – service:)
By-kirka: (Storgata 21,  Otta), 61209050 274 km  0,4 km fra leden
- gudstjenste: 26. juli kl. 18.00   - åpningstider ma.–fre. 09.-15.

Sel kirke:      278 km  0,0 km fra leden
- gudstjenester: 19/6 kl. 11, 3/7 kl. 11, 7/8 kl. 11, 21/8 kl. 11, 28/8 kl. 11, 11/9 kl. 11.

Nord-Sel kirke:  61209050  270 km  0,0 km fra leden
- gudstjenester: 10/7 kl. 11, 28/8 kl. 11, 18/9 kl. 11.

Jørundgård kapell: 61233700     270 km  0,0 km fra leden
- gudstjenester:   2/7 kl. 18.00, 14. juli kl. 14.00 – i teltet på Dansefestivalen.


Arrangement:
Teater: Kristin Lavransdatter (Jørundgard), 28. juni – 2. juli.
www.kristinlavransdatter.no

Dansefestivalen i Sel (Jørundgard), 12. – 17. juli
www.dansefestivalen.no


Transport:
(Train, taxi, bus, transport of luggage.)
Togtider: (www.nsb.no)
  Otta stasjon:   Nordover:  11.30, 17.34, 19.41, 02.59
                         Sørover:  02.59, 09.31, 11.32, 16.39, 18.36

Taxi: Otta:  61230501

Busstider: (tlf. / phone +47   815 00 191)
  Otta stasjon

Bagasjetransport: 
  Det er ikke organisert bagasjetransport mellom overnattingstedene, men slik transport kan ordnet ved å kontakte det enkelte overnattingssted.

Kontakt:  Pilegrimssenter Dovrefjell, tlf. 924 83 147, Sel kommune, sentralbordet, tlf. 61 70 07 00
  

 

Pilegrimsleden gjennom Dovre kommune.

Velkommen til Dovre kommune sommeren 2016!
Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleden i Dovre – og at denne lille brosjyren gir deg nyttig informasjon.
Welcome to Dovre summer 2016! We hope you will have a nice walk on the Pilegrimsleden in Dovre.
Hopefully this pamphlet will give useful information.

Overnattingssteder: 
(Accomodation: name, phone +47…, km to Trondheim, km from the path, e-mail.)

Sted:                             Telefon        Til Tr.heim:   Km fra leden:    e-post. 
Vollheim camping          93039516   259 km        0,0 km      camping@vollheim.no
Dovreskogen camping  99223773   257 km        1,5 km      info@dovreskogencamping.no
Engelshus gård             41859626   253 km        0,2 km      hildrgr@online.no
Toftemo turiststasjon     61240045   248 km        2,0 km      post@toftemo.no
Budsjord                        98286398   246 km        0,0 km      post@budsjord.no
Hjelle seter                    61241695   237 km        2,0 km      info@hjelleseter.no
Fokstugu                       61241497    234 km       0,3 km      post@fokstugu.no
Furuhaugli                     61240000   228 km        0,2 km      post@furuhaugli.no
Dovregubbens hall        61242917   224 km        1,0 km      info@dovregubben.com
Hageseter turisthytte     61242960   216 km        0,2 km      post@hageseter.no
Hjerkinnhus                   46420102   212 km        0,9 km      post@hjerkinnhus.no
Hjerkinn fjellstue            61215100   212 km        0,0 km      fjellstua@hjerkinn.no
Kongsvold fjeldstue       72404340  198 km         0,0 km      post@kongsvold.no


Innkjøp/butikk:
(grocers’s shop = dagligvare, pharmacy = apotek, bank.)

Dovre sentrum  61240154 250 km  0,0 km fra leden
- dagligvarer og post. (grocher’s shop and postoffice)
- åpningstider ma.–fre. 08–21, lø. 08–20, søndag stengt (sundays closed)

Apotek (farmacy) - Dombås 61215000 244 km  8,0 km fra leden
  - åpningstider ma.-fre. 09-16, lø 10-14, sø. stengt

Bank cash redrawel- Dombås


Kirker:
(Churches: service = gudstjenste, openinghours = åpningstider,  prayer service = tidebønn)

Dovre kirke:   61240036 250 km  0,0 km fra leden
- gudstjenester: 24/7 kl. 12, 28/8 kl. 12.
- åpningstider: mandag – fredag kl. 10-15 i tiden 4. – 17. juli.

Fokstugu - Guds Huset: 61241497 234 km  0,3 km fra leden
- tidebønner: Morgenbønn kl. 08.00, kveldsbønn kl. 20.30 daglig
- gudstjenester: hver søndag kl. 08.00

Eysteinkyrkja: 92483147  61240036 212 km  0,0 km fra leden
- gudstjenester:  daglig/daily  kl. 20.30  +  26/6 kl. 19, 3/7 kl. 19, 17/7 kl. 11, 31/7 kl. 11,    7/8 kl. 14.
- åpningstider: daglig/daily kl. 15-21 15.-26. juni, 11-21 27. juni – 7. august,
   15-21 8. -31. august.
   Kveldsbønn kl. 20.30 daglig.
- konsert: onsdag 16. juli kl. 20.00.


Pilegrimssenter Dovrefjell:
Møtepunkt for pilegrimer – Eysteinkyrkja i tiden 15. juni – 31. august, daglig fra 16-21.
Informasjon, samtale – kveldsbønn hver dag kl. 20.30.
Kontakt: telefon: 924 83 147 eller 954 54 591. E-post: hajada@online.no

Meeting point for pilgrims – in the Eysteinchurch, 15. June – 31. August, daily from 4 o’clock PM to  9. o’clock PM. Service/prayer every evening at 8.30 PM

Pilegrimspass:
Pilegrimspass kan kjøpes for kr. 50,- i Eysteinkyrkja og på de fleste overnattingssteder.
Passene kan stemples i de fleste kirker og overnattingssteder.
Pilgrimpassports is available in the Eysteinchurch and some of the accommodations.


Arrangement: (concerts)
Pilegrimsdager på Dovrefjell 12. – 17. juli:
- konserter:  Dovre kirke tirsdag 11. juli kl. 20.00,
Dombås kirke fredag 15. juli kl. 20.00,    
Eysteinkyrkja lørdag 16. juli kl. 20.00.
- informasjon: www.dovrefjell.pilegrimsleden.no


Gå i fjellet: (to walk in the Dovremountain)
Mange er vant til å gå i fjellet og vet hvilke krav det stiller til klær og utstyr. Men for  sikkerhets skyld vil vi nevne at skal du gå på Dovrefjell er det viktig å ha med seg varmt  tøy, lue og votter, regnklær og skift. Det kan være snøleier på pilegrimsleden til langt ut i  juli. Bekker og mindre elver blir fort store når det kommer nedbør, godt skotøy er viktig.  Er du i tvil eller har spørsmål – ta kontakt – 924 83 147 eller 954 54 591.
For crossing the Dovremountain – we recomend: bring warm and windproof clothing, warm windproof cap  and mittens. For questiones contact us at 00 47 924 83 147, or 00 47 954 54 591


Transport:  (train, taxi, bus)


Togtider:  Dovre stasjon:   Nordover:  13.56, 22.48
                                          Sørover:    05.22, 09.09
   Dombås stasjon:            Nordover:  12.02, 18.07, 20.13, 03.43
                                          Sørover:    05.13, 09.00, 11.01, 16.08, 18.06.
   Hjerkinn stasjon:            Nordover:  12.25, 18.30, 20.36, 04.09
                                          Sørover:    10.35, 15.41, 17.38, 01.40


Taxi:  Vakttelefon:    Phone +47  95 95 05 01

Buss:  Dovrefjellbussen Fra/from Dombås 09.00 og 15.30
      Fra/from Kongsvold 10.10 og 16.40

   Bussen går daglig/daily i tiden 18. juni – 21. august,
   I helgene/weekends i tiden 26. august – 18. september.

   Bussen stopper ved alle overnattingsstedene over fjellet. Den kan brukes til bagasjetransport. Den må bestilles på forhånd, tlf. 95 95 05 01,
   senest kl. 07.00 for morgenruta og 13.30 for ettermiddagsruta.

   The bus stops at all the accomodations at Dovrefjell, can also be used to transport luggage.

   For using the bus – call in andvance before 07.00 for the morning route and before 13.30 for the evening route. Phone +47 95 95 05 01

 

Kontakt: Pilegrimssenter Dovrefjell, tlf. 924 83 147 eller 954 54 951, Dovre kommune, tlf. 61242100 (ma-fre 08.30-15.00)

 

Pilegrimsleden gjennom Oppdal kommune.


Velkommen til Oppdal kommune sommeren 2016!
Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleden i Oppdal – og at denne lille brosjyren gir deg nyttig informasjon.
Welcome to Oppdal summer 2016! We hope you will have a nice walk on the Pilegrimsleden in Oppdal.
Hopefully this pamphlet will give some useful information.

 

Overnattingssteder   

(Accomodation: name, phone +47, km to Trondheim, km from the path, e-mail.)

Sted:                           Telefon:          til Tr.heim:   fra leden:    e-post                                . 
Kongsvold Fjeldstue   72404340      202              0,0 km        post@kongsvold.no                  
Ryphusan (selvbetjening)*                178             0,0 km        har ikke e-post adresse
Plasstoggo                  92601266      166             0,5 km        vinstradalen@oppdal.com          
Smegarden camping   72424159      166             0,0 km        smegarden@oppdal.com              
Granmo camping        99642947      163             0,5 km         grancamp@online.no                   
Vekve hyttetun            72421262      154             0,5 km         vekve.hyttetun@oppdal.online.no 
Oppdal Gjestetun        72420600      154           1,0 km           post@oppdalbooking.no             
Imi Stølen                   72421370       150           1,0 km           post@imi-stolen.no                     
Oppdalsporten            72400640      138           1,0 km           oppdalsporten@veikroene.com        
(* Det er nå mulig å få kjøpt tørrmat på Ryphusan – food available at Ryphusan.)

Innkjøp/butikk 
(grocers’s shop = dagligvare, pharmacy = apotek, bank.)

Oppdal sentrum har alle slags butikker /All kind of shops in Oppdal.
- Åpningstider  mandag – fredag: 09-18, lør 09-16/18.
   Matvarebutikker er åpne til kl. 22, lør kl. 20 og søn. 20/the grocers shop also open at sundays.

 

Kirker

(Churches: service = gudstjenste, openinghours = åpningstider.)
St. Mikaels kapell:
- kapellet ligger ved Pilegrimsleden ved utgangen av Vinstradalen og står alltid åpent.
- gudstjeneste: 19. juli kl. 13.00  Open 24/365

Oppdal kirke: 
- kirken er åpen hver dag fra kl. 10 – 20.         Open every day all week from 10 – 20.
- gudstjenester: 12/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 31/7, 7/8 – kl. 11.00

 

Arrangement
Pilegrimsdager på Dovrefjell 12. – 21. juli. www.dovrefjell.pilegrimsleden.no

Bibliotek, kino, galleri, konserter etc. se: www.oppdalkulturhus.no


Gå i fjellet 
Mange er vant til å gå i fjellet og vet hvilke krav det stiller til klær og utstyr. For  sikkerhets skyld vil vi nevne at skal du gå på Dovrefjell, er det viktig å ha godt skotøy og varme klær som ulltrøye og- longs, lue og votter, regnklær og skiftklær. Det kan være snøleier på pilegrimsleden til langt ut i juli, og bekker og mindre elver blir fort store når det er snøsmelting eller det kommer regn. Er du i tvil eller har spørsmål – ta kontakt.

Walking the Pilegrimsleden through Dovre and Oppdal you have to walk in the mountain – up to 1300  meters above see level.
Bring warm clothing, also for you head and hands and use good walking shoes or boots.


Transport 
(Bus, taxi, transport of luggage)

Togtider: (www.nsb.no)   Billetter på automat på stasjonen. You can buy tickets in an automat at the station.
  Oppdal stasjon:  Nordover:  kl. 04.49, 13.00, 19.05, 21.10.
                             Sørover:    kl. 01.09, 10.03, 15.09, 17.06.
     

Taxi: Oppdal Taxi tlf. /phone:  72 42 12 05

Bagasjetransport: 
  Det er ikke organisert bagasjetransport mellom overnattingstedene, men slik   transport kan ordnet ved å kontakte det enkelte overnattingssted.

Kontakt: Pilegrimssenter Dovrefjell tlf. 924 83 147    /hajada@online.no   Oppdal kommune   tlf. 72 40 10 00   /post@oppdal.kommune.no

 

Pilegrimsleden gjennom Rennebu kommune.

Velkommen til Rennebu kommune sommeren 2016!
Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleden i Rennebu – og at denne lille brosjyren gir deg nyttig informasjon.
Welcome to Rennebu summer 2016! We hope you will have a nice walk on the Pilegrimsleden in Rennebu.
Hopefully this pamphlet will give some useful information.


Overnattingssteder:  
(Accomodation: name, phone +47, km to Trondheim, km from the path, e-mail.)

Sted:                        Telefon:       til Tr.heim:   fra leden:    e-post                                . 
Langklopp fjellgård  93626803   128 km        0,2 km        siw@haugtun.com
Hæverstølen            47175525   126 km        0,0 km        unni.larsen@rennebu.kommune.no
Havdal gjesteheim   97479593   121 km        0,3 km        info.havdal@gmail.com
Mjuklia                     72428230   116 km        2,0 km         post@mjuklia.no
Meslo gård              90960190   107 km        0,0 km         ingridmeslo@hotmail.com
Bergtun gård           47266870   104 km        2,0 km         bkkvam@gmail.com
Småbruket Nesset   92401542   102 km       2,0 km         kari.kvendseth@rennebu.kommune.no
Nørgard Voll            99542018   102 km       1,0 km          joar.fjellstad@gmail.com
Utstuggu Hårstad    99466620   100 km       0,0 km          ingen e-postadresse
Herberget Ry           92206855   94 km         0,0 km          maristene@yahoo.no


Innkjøp/butikk: 
(grocers’s shop, pharmacy, bank.)

Berkåk sentrum (flere butikker)   116  2,0 km fra leden
  - dagligvarer, post, bank og apotek
- åpningstider ma. – fre. 08-22, lø 08 -18, søndag stengt

Joker, Rennebu på Voll    101  0,0 km fra leden
- dagligvarer
- åpningstider ma.–fre. 09–18, lø. 09–17, søndag stengt


Kirker:

Rennebu kirke:  72402350  101  0,0 km fra leden
Åpen – se Gammelbua pilegrimsinfo.

Berkåk kirke:   72402350  116  2,0 km fra leden

Olsokgudstjeneste:
24. juli kl 11.00 på Reberg gamle prestegård    97  0,0 km fra leden

 

Gammelbua pilegrimsinfo:

Gammelbua på Voll nær Jokerbutikken og Rennebu kirke.
     94803529  101  0,0 km fra leden

Servicekontoret er lokalisert i Gammelbua på Voll, og ligger nær Rennebu kirke og  Jokerbutikken. Gammelbua er et butikkmuseum som nå også skal betjene vandrere i  pilegrimsleden med aktuell informasjon de måtte ha behov for. Det vil også bli anledning  til å besøke kirken for de som ønsker det. For de som ønsker en dusj, kan det ordnes  herfra.
Tilbudet er åpent fra 27. juni – 14. august,
Mandag - lørdag fra 09.00 – 16.00 og søndager fra 10.00 – 17.00.

Information for pilgrims at Gammelbua, close to Rennebu church. If you like, they can open the church.
  If you need and want a shower, they can help you.
Open from 27. june to 14. august.
Monday – Saturday from 9 to 16,   Sundays from 10 to 17.


Arrangement:

5. juni   Jordlia  Pilegrimsvandring fra Jordlia til Meldal kirke.

Lørdager/Saturdays: Jutulstuggu  Kaffe og hyllkaku i hver lørdag fra 11 – 15

27. juni - 14. august  Gammelbua  Åpen

21. juli    Hæverfallsetra  Rømmegrøtservering.

12. – 14. august  Berkåk  Rennebumartnan

24. juni   Gammelbua Museumsdag.

18. juni   Gammelbua  Andeløp og kaffesalg på kl 13.00

29. juli    Reberg  Utegudstjeneste kl. 11.00 

13. - 28. august  Håggåsetra  Galleriet har utstilling med tema "stemninger".

31. august   Haugen  Rømmegrøtservering.

 

Transport:

Tog:  Berkåk stasjon:  Nordover:  05:16, 13:24, 19:31, 21:39
                                   Sørover:    00:41, 09:33, 14:41, 16:39

Buss:  Berkåk - Trondheim  Nordover: mandag – fredag: 06.31, 13.57.
  via Voll og Orkdal   lørdag: 08.35 søndag: 19.45
      
  Voll:    Nordover: mandag – fredag: 06:45, 14:12
       lørdag: 08.50 søndag: 20:00

Taxi:    72427560

Bagasjetransport:   Det er ikke organisert, om nødvendig spør det enkelte      overnattingssted om transport av bagasje.

Kontakt:  Pilegrimssenter Dovrefjell,  tlf. 924 83 147, Rennebu pilegrimsservice,  tlf. 948 03 529, Rennebu Bygdesenter,  tlf. 724 27 705, Rennebu kommune,   tlf. 724 28 100

 

Pilegrimsleden gjennom Meldal kommune.

Velkommen til Meldal kommune sommeren 2016!
Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleden i Meldal – og at denne lille brosjyren gir deg nyttig informasjon.
Welcome to Meldal summer 2016! We hope you will have a nice walk on the Pilegrimsleden in Meldal.
Hopefully this pamphlet will give some useful information.


Overnattingssteder:  
(Accomodation: name, phone +47, km to Trondheim, km from the path, e-mail.)

Sted:                             Telefon:       til Tr.heim:   fra leden:    e-post                                . 
Segard-Hoel                  95102720   85 km         0,3 km         oasvartbekk@online.no
Meldal bygdemuseum   90755070   78 km         0,0 km         postmottak@meldal.kommune.no
Olskastet                                          74 km         0,0 km         ingen e-postadresse
Skogheim herberge       94983661   72 km         0,0 km         skogheim@loqal.no
Sans Begmannskroa     72497679   68 km         0,0 km         sans-mat@online.no

 

Innkjøp/butikk: 
(grocers’s shop, bank.)

Meldal sentrum: 72424481   78 km       0,2 km
- dagligvarer - åpningstider ma.–fre. 08–21, lø. 09–20, søndag stengt.
Bank – minibank, cash dispenser.

Løkken:
- dagligvarer - åpningstider ma.–fre. 08–22, lø. 08–20, søndag stengt.
Bank – minibank, cash dispenser.

Kirker:

Meldal kirke:  
- gudstjenester: 24/7 kl. 11.00, 14/8 kl. 15, 21/8 kl. 11.00
- åpningstider: mandag – fredag når kirketjener er til stede, normalt 9-15.
  Open normally mon – fr. 9-15.


Arrangement:
1. juli:   OperaPub på Å-stuggu
5./7./9./10./12./14. august:
  Bergmannsteateret - Carpe Diem
20. august:  Bergmannsdagen
21. august:  “Liv og røre på Meldal bygdemuseum”
27. august:  Åpning Meldalsbanken Arena m/kulturprisutdeling
27. august:  “Lørdag i Bulia” - Naturaktiviteter
28. august:  Resfjellet Opp
3. september:  Løkkentreffet 2016

Meldal bygdemuseum:
Friluftsmuseet er åpent for publikum hele sommeren.
Dersom dere ønsker omvisning med besøk i husa, må dette avtales på forhånd.
Ta kontakt med Meldal turistkontor på mtk@oi.no eller 992 69 720.


Transport:

Buss: Fra Meldal sentrum til Orkanger går det buss:
Ma – fre: kl 05:55, 06:50 07.10, 09.20, 13.20, 14.37, 16.10, 16:10.
Lø 09.15 Sø: 20.25
  Fra Orkanger til Trondheim går bussene hver time.

Taxi: Meldal Taxi 72497490 eller 901 69 313

Bagasjetransport: 
  Det er ikke organisert bagasjetransport mellom overnattingstedene, men slik   transport kan ordnet ved å kontakte det enkelte overnattingssted.

Kontakt:  Pilegrimssenter Dovrefjell,  tlf. 924 83 147, Meldal kommune,   tlf. 724 95 100

 

Orkdal kommune

Velkommen til Orkdal kommune sommeren 2016!
Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleden i Orkdal – og at denne lille brosjyren gir deg nyttig informasjon.
Welcome to Orkdal summer 2016! We hope you will have a nice walk on the Pilegrimsleden in Orkdal.
Hopefully this pamphlet will give some useful information.


Overnattingssteder: 
(Accomodation: name, phone +47, km to Trondheim, km from the path, e-mail.)

Sted:                        Telefon:       til Tr.heim:   fra leden:    e-post                                . 
Gumdal gård            90027503   62 km         0,0 km        kjelloly@online.no
Svorkmo skytterhus 91324518   60 km         0,0 km 


Innkjøp/butikk: 
(grocers’s shop.)
Svorkmo   72486112    65 km  1,0 km fra leden
- dagligvarer og post.
- åpningstider ma.–fre. 09–19, lø. 09–16, søndag stengt


Transport:
(Bus and taxi)
Buss til Orkdal/Trondheim
  Svorkmo:  Mandag – fredag: 06.15, 07.10, 07.30, 09.40, 13.40, 14.57, 16.30
    Lørdag: 09.35. Søndag: 20.45

Buss til Meldal, Voll og Berkåk:
  Svorkmo: Mandag – fredag: 08.35, 16.05.
    Lørdag 18.05. Søndag 23.35.

Taxi: Meldal taxi:  90169313.
  Orkdal taxi:  72482500

Kontakt: Pilegrimssenter Dovrefjell, tlf. 924 83 147, Orkdal kommune, tlf. 724 83 000
 

 

Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune.

Velkommen til Skaun kommune sommeren 2016!
Vi håper du får en fin vandring på pilegrimsleia i Skaun – og at denne lille brosjyren gir deg nyttig informasjon.
Welcome to Skaun summer 2016! We hope you will have a nice walk on the Pilegrimsleden in Skaun.
Hopefully this pamphlet will give useful information.

Overnattingssteder:
(Accomodation: name, phone +47, km to Trondheim, km from the path, e-mail.)

Sted:    Telefon:       til Tr.heim:   fra leden:    e-post                                . 

Skaun menighetshus  92260242 38 km      0,0 km      pilegrim@skaun.kirken.no

Skaun menighetshus tilbyr enkel overnatting i inntil 16 feltsenger. Her finner du et godt  utstyrt kjøkken og butikk i umiddelbar nærhet. Dusj og skotørkere. Menighetshuset er  plassert i umiddelbar nærhet til Skaun kirke.

Vaktordning for åpning av herberget: 
13.-26. juni – 92260242,   27.-30. juni 90746948,  1.-3. juli 992 56 313, 
4.-6. juli 90746948,  7.-10. juli 99256313,  11.-17. juli 90746948,  18.-31. juli 92260242,   1.-14.august 90604193,  15.-21. august 99256313,  22. august-4. september 90746948.
Ring eller send SMS, helst på forhånd.
For accomodation – please call or send an SMS, preferably in advance.

Konstadtunet   90228570 38 km      6,0 km post@konstadtunet.no

Konstadtunet eller Konstad Nordre som gården heter, ligger idyllisk til ved vannet Ånøya  i Skaun kommune. De eldste husene er fra 1886 og er nå satt i stand og tatt i bruk. Her  kan du overnatte i gode, oppreidde senger. Du kan lage deg mat sjøl eller sette deg til  bords og få servert tradisjonsmat med god drikke til. Frokost med lunsjpakke kr 100,-
Konstadtunet ligger 6 km fra leia, men de kan hente og bringe. Servering om ønskelig,  vaskemaskin, bredbånd, betalingsterminal, oppredd seng. Tlf også 975 68 712
Se ellers www.konstadtun.no

Kleivan pilegrimsherberge 97698715  29 km      0,1 km post@kleivanvekst.no

Kleivan finner du rett ved pilegrimsleden, 3 km før du kommer til Buvik sentrum.
NB: I 2016 – bare åpent for forhåndsbestilt overnatting.
Se ellers www.kleivanvekst.no


Mulige overnattinger etter Skaun kommune
Øysand camping  92087174 23 km       0,0 km post@oysandcamping.no

Sundet gård   93083581 20 km      0,0 km johnwan@online.no


Innkjøp/butikk: 
(grocers’s shop = dagligvare, pharmacy = apotek, bank.)

Sted:    Telefon:       til Tr.heim:   fra leden:    e-post                                . 
Coop Skaun, Venn  72864640 38 km       0,0 km
- dagligvarer og post.
- åpningstider ma.-fre. 09-19, lø. 09–18, søndag stengt

Coop Extra og Kiwi, Buvika  26 km        0,5 km
- dagligvarer og post
- åpningstider 07 – 23, sø. stengt

Buvik kafé   72 865740 26 km        0,5 km
- åpningstider ma.-fre. 09.-22, sø. 12.- 22.                     

Apotek - Børsa  72867580  36 km       8,0 km
  - åpningstider ma.-fre. 09-17, lø 10-14, sø. stengt

Bank – Børsa,   07300  36 km       8,0 km
- minibank – cash dispenser   24/365 - kontantuttak hele døgnet.

Kirker:

Sted:    Telefon:       til Tr.heim:   fra leden:    e-post                                . 
Skaun kirke:    72863151 38 km       0,0 km
- gudstjenester: Husaby kirkeruin 27. juli kl. 19.00, 16. august kl. 11.00

Buvik kirke:   72863154 26 km  0,4 km.
- gudstjenester:  19. juni kl. 17.00,     31. juli kl. 11.00


Arrangement:

Pilegrimsledens dag – søndag 5. juni. Vandring fra Hongslo i Orkdal til Skaun kirke i Skaun. Samarbeid mellom Orkdal og Skaun kommuner. Se kommunens hjemmeside for program.

Kulturfestivalen Kristin på Husaby,  24. - 26. juni 2016.
Se program www.husaby.no

Pilegrimsdag 26. juni. 07.30 Ottesang i Kolbrandstad stavkirke. 08.00 Pilegrimsvandring fra Kolbrandstad til Skaun kirke. 13. 00 Pilegrimsmesse i Skaun kirke.
Olsokfeiring onsdag 27. juli – med en friluftsgudstjeneste kl. 19 i kirkeruinene på Husaby. Ruinen av den middelalderske gårdskirken ligger noen hundre meter sør-øst for Skaun kirke. 

 

Transport:
(Bus, taxi, transport of luggage.)
Buss:   Børsa og Buvika – til og fra Trondheim 1 gang pr time, sjeldnere i helgene.
  Børsa and Buvika – to and fourth Trondheim once pr. hour

Taxi: Skaun taxisentral tlf. 72 86 33 88

Bagasjetransport: 
  Det er ikke organisert bagasjetransport mellom overnattingstedene, men slik   transport kan ordnes ved å kontakte det enkelte overnattingssted.

 

Kontakt:  Skaun kommune – tlf 72 86 72 00, kontaktperson Steinar Haugen.
   Pilegrimssenter Dovrefjell, tlf. 924 83 147