Jubileumskonferanse Pilegrimsleden 20 år

2.-3. november arrangeres det jubileumskonferanse på Oppdal

I 2017 er det 20 år siden Pilegrimsleden offisielt ble åpnet. Den 2. - 3. november samler vi pilegrims-Norge til jubileumskonferanse på Skifer hotell på Oppdal.
Vi ønsker å feire Pilegrimsledens første 20 år, skape stolthet over arbeidet og bli inspirert til videre satsing.

Målgruppen for konferansen er frivillige, næringsaktører, kirken, offentlig forvaltning, pilegrimsmiljøer fra hele landet samt andre interessenter.

Konferansen byr på ulike temaer knyttet til de fire grunnpilarene i satsingen; kirke, kultur, næring og miljø. Vi vil se tilbake på de 20 årene pilegrimsleden har vært i drift, vi vil gjøre opp status for hvor vi er i dag og vi vil se framover – hvor går veien videre?

Vi tror konferansen vil være et viktig møtested for alle de ulike aktører og medspillere på og langs pilegrimsleden – din deltakelse vil bidra til dette!

Oppdatert informasjon: http://www.nidarosdomen.no/nidaros-domkirkes-restaureringsarbeider/pilegrimskonferanse-på-oppdal