Jubileumskonferansen - pilegrimsleden 20 år 1997-2017

Pilegrimskonferansen på Oppdal 2. og 3. november samlet 125 deltakere. Noen av disse var sentrale aktører i arbeidet fra begynnelsen og framover. Det var hyggelig å kunne gi dem en takk for innsats og engasjement.

Et av høydepunktene under jubileumskonferansen for Pilegrimsleden 1997-2017 - heder til sentrale personer i arbeidet med pilegrimsled og pilegrimssatsing i Norge.
Fra venstre:
Odd Kjærem, mannen som hadde ideen til å merke pilegrimsledene.
Eivind Luthen - en viktig inspirasjonskilde for Odd Kjærem og en sentral aktør innen frivilligheten i Norge.
Mari Kollandsrud, Riksantikvaren, som sammen med Torild Hage, Direktoratet for naturforvaltning, hadde ansvar for prosjekt pilegrimsleden 1993-1997.
Jon Suul som ledet styringsgruppen for prosjekt Pilegrimsleden.
Knut Andresen som ledet Nidaros bispedømmes arbeidsgruppe Pilegrimsvandring i vår tid, senere omdøpt til Nidaros bispedømmes pilegrimsutvalg.
Berit Lånke, første leder av Pilegrimsgården i nidaros, senere den første direktøren for Nasjonalt pilegrimssenter.
Disse ble hedret under konferansen, flere ville blitt nevnt og hedret om de hadde vært til stede.