Langvandringen 2014. Pilegrimsvandring Oslo - Trondheim 18. juni – 29. juli 2014.

Invitasjon:
Sommeren 2014 er det femte gang vi inviterer til Langvandring fra Oslo til Trondheim. Vårt håp er at denne vandringen skal bli en frakobling fra ditt daglige liv, og samtidig en tilkobling til noe dypere i deg selv og i vår tilværelse. Vandringen skaper møter. Møter med deg selv. Møter med dine medvandrere. Møter med tidebønn og gudstjenesteliv. Møter med natur og kultur. Velkommen som deltaker på Langvandringen 2014!

Langvandring:  OSLO - TRONDHEIM.
18. juni - 29. juli 2014

Invitasjon:
Sommeren 2014 er det femte gang vi inviterer til Langvandring fra Oslo til Trondheim. En vandring som starter i Oslo og går over Krokskogen til Bønsnes, hvor Olav den Hellige vokste opp. Derfra til Granavollen over Toten til Gjøvik. Herfra tar vi Skibladner til Hamar. Videre går vi til Lillehammer og opp Gudbrandsdalen til Dale-Gudbrands gård. Her møtte Olav den Hellige den gamle troen og vi får en fortettet fortelling om kristningen av landet. Videre går vi oppover Gudbrandsdalen, over Dovrefjell og ned gjennom Orkdalen før vi tar skogstrekningene over til Skaun og går inn til Trondheim. Her avslutter vi med deltakelse på Olavsfestdagene.
Året 2014 forbinder vi med 200-årsjubileet for Grunnloven. Men det er også et annet jubileum i 2014, 1000-års jubileet for Olav den Helliges dåp. Den skjedde i den franske byen Rouen. Og det er nettopp Olavshistorien, før og etter hans død på Stiklestad, som er bakgrunn og klangbunn for pilegrimsledene i Norge og vår pilegrimsvandring i dag.
Men hvem er en pilegrim i dag? Her er det ulike svar. Noen vil si det er alle som går pilegrimsleden. Andre sier det er et menneske som går mot et hellig mål. Vi vet ikke
hva du har som mål for din vandring, men på vandringen sommeren 2014 er du en medvandrer. Sammen skal vi gå et stykke av veien mot Nidaros. Vårt håp er at denne vandringen skal bli en frakobling fra ditt daglige liv, og samtidig en tilkobling til noe dypere i deg selv og i vår tilværelse. Vandringen skaper møter. Møter med deg selv. Møter med dine medvandrere. Møter med tidebønn og gudstjenesteliv. Møter med natur og kultur. Møter som gir oss mulighet til å dele, ikke bare tanker og synspunkter, men mulighet til å dele liv. Du er fri til å være deg selv og til å sette dine egne grenser. Fri til å åpne opp eller lukke igjen. Vi møtes i respekt for hverandre og i respekt for de grensene vi setter.
Vi kan beskrive vandringen også på denne måten: En pilegrimsvandring er en ytre vandring. Det handler om min kropp, mine føtter, mine sanser, om naturen omkring meg og fellesskapet med mine medvandrere. En pilegrimsvandring er en historisk vandring. Vi går i fotsporene til mennesker som i tusentall opp gjennom historien har søkt hjelp i kraften ved Olavs grav. Vi søker inn i pilegrimshistorien og pilegrimstradisjonene langs veien. En pilegrimsvandring er en indre vandring. En vandring som handler om meg og mitt liv. Min livshistorie og alt som har formet meg og gjort meg til den jeg er. Livet her og nå. Mine veivalg for livet framover og mine mål i livet.
Velkommen som deltaker på Langvandringen 2014!

Roger Jensen - Pilegrimssenter Oslo, Liv Kristin Lyngstad - Pilegrimssenter Granavollen, Tone Stræte – Pilegrimssenter Hamar, Per Gunnar Hagelien – Pilegrimssenter Dale-Gudbrand, Hans-Jacob Dahl - Pilegrimssenter Dovrefjell
Praktisk informasjon:

Dagsprogram:
Programmet varierer noe fra dag til dag, i hovedtrekk vil vi ha denne rammen:
  07.00   Opp
  08.00   Frokost
  09.00   Morgenbønn. Start vandring.
  17-19  Middagstid - vil variere noe.
  21.00  Samling hvor praktiske spørsmål tas opp. Kveldsbønn.
  23.00  Ro

Dagsetapper:
Vandringen vil foregå i rolig tempo. De fleste dagene går vi 7-8 timer.  Tidsberegningen er gjort ved å regne en marsjfart på 3,5 km pr. time og legge  til 1 time for pauser.

Overnatting:
Det er tilrettelagt for enkel overnatting. Standard vil variere.
Sovepose og liggeunderlag må tas med, ikke alle steder kan tilby en seng.

Måltider:
Frokost, lunsj i form av selvlaget matpakke og middag, er inkludert.

Pilegrimspass:
Deltakerne vil få hvert sitt pilegrimspass. De som ønsker kan stemple passet  daglig og slik lage et fint minne fra turen.

Bagasjetransport:
Vandrerne trenger ikke å bære mer enn det de trenger for dagen. Det blir  bagasjetransport med en følgebil hver dag.

Av og påstigning:
For å delta må du gå en eller flere av de oppsatte etappene:
  Oslo – Granavollen;  6 dager.
  Granavollen – Hamar;  3 dager.
  Hamar – Hundorp;   9 dager.
  Hundorp – Dovre;   6 dager.
  Dovre – Oppdal;   6 dager.
  Oppdal – Trondheim;  9 dager.

Forsikring:
Vi refundere ikke innbetalt deltakeravgift ved avbrudd underveis. Derfor bør  alle ha egen reiseforsikring som dekker kostnader ved uforutsette avbrudd.

Påmelding:
Påmelding sendes Pilegrimssenter Granavollen.
E-post: liv.kristin.lyngstad@gran.kommune.no     Telefon: 406 00 177

Kostnader:
Mat, overnatting og bagasjetransport er inkludert i prisen på 750,- pr. dag.
De som går hele veien fra Oslo til Trondheim betaler kr. 600,- pr. dag.
Antall dager = antall overnattinger.
Beløpet betales til Pilegrimssenter på Dovrefjell, konto 2065.60.28298.
For betaling fra utlandet:
  Bank: Dnb Bank ASA, 0021 Oslo, Norge.
  IBAN: NO9220656028298.
  BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Dersom vi får melding om at turen ikke kan gjennomføres minst 14 dager før  din vandringsstart, vil vi refundere innbetalt beløp. Ved avmelding før  avreise, mindre enn 14 dager før, tar vi kroner 750,- i gebyr, øvrig innbetalt  beløp refunderes. Ved avmelding reisedag eller senere – ingen refusjon.

Annen nyttig informasjon:
Vår viktigste informasjonskanal er www.pilegrimsleden.no 

Fremme i Trondheim deltar Langvandrerne på kveldsvandring og  midnattsmesse den 28. juli. Langvandringen avsluttes på Olsokdagen, 29. juli  med høymesse i Nidarosdomen og en felles kirkekaffe på Pilegrimsgården.

Arrangør:
De regionale pilegrimssentrene står som arrangør av Langvandringen
og ha ansvar for hver sin etappe:

Oslo – Bønsnes:  Roger Jensen,   Pilegrimssenter Oslo.  Tlf. 480 52 949
Bønsnes – Hamar:  Liv Kristin Lyngstad, Pilegrimssenter Granavollen Tlf. 406 00 177
Hamar – Lillehammer: Tone Stræte,   Pilegrimssenter Hamar. Tlf. 474 78 266
Lillehammer – Otta:  Per Gunnar Hagelien, Pilegrimssenter Hundorp. Tlf. 456 04 608
Otta – Trondheim:  Hans-Jacob Dahl,  Pilegrimssenter Dovrefjell. Tlf. 924 83 147