Langvandringen Oslo-Trondheim 2016

Langvandringen er nå lagt ut for påmelding


Nærmere opplysninger:

http://pilegrimsleden.no/no/suggestions/langvandringen-2016-en-unik-reise