Leden over Dovrefjell våren 2019

Det nærmer seg ny pilegrimssesong, ja for noen har den allerede startet.
Da er spørsmålet – når er det mulig å gå leden over Dovrefjell?

Våre anbefalinger for bruk av pilegrimsleden over Dovrefjell våren 2019
er delt inn i fire trinn:

1. Ingen går over fjellet – tog fra Dombås til Oppdal.
     Denne gjelder nå, inntil ny beskjed blir sendt ut.

2. Mulig å gå til Dombås og derfra gå tur og sykkelveien til Hjerkinn.
     Denne strekningen er ikke merket som pilegrimsled. Fra Hjerkinn kan en gå videre over Hjerkinnhø til Kongsvold. Tog fra Kongsvold til Oppdal.
     Sannsynlig at denne kan brukes fra ca. 15. mai – men sjekk eller vent på info.

3. Mulig å gå leden fra Dovre til Kongsvold. Tog fra Kongsvold til Oppdal.
     Sannsynlig at denne kan brukes fra ca. 1. juni – men sjekk eller vent på info.

4. Mulig å gå hele den merkede leden over Dovrefjell også til Ryphusan.
     Sannsynlig at denne kan brukes fra ca. 15. juni – men sjekk eller vent på info.

Er dere usikre på hva som gjelder, ta kontakt med Hans-Jacob Dahl, tlf. 924 83 147.