Når kan vi gå leden over Dovrefjell våren 2017?

Fire punkter som forteller når pilegrimene kan gå leden over Dovrefjell våren 2017.

Våre anbefalinger for bruk av pilegrimsleden over Dovrefjell våren 2017 er delt inn i fire trinn:

1. Ingen går over fjellet – tog fra Dombås til Oppdal. Denne gjelder i mai, inntil ny beskjed blir sendt ut.

2. Mulig å gå til Dombås og derfra gå tur og sykkelveien til Hjerkinn. Denne strekningen er ikke merket som pilegrimsled. Fra Hjerkinn kan en gå videre over Hjerkinnhø til Kongsvold. Tog fra Kongsvold til Oppdal. Sannsynlig at denne kan brukes fra ca. 25. mai – men sjekk eller vent på info.

3. Mulig å gå leden fra Dovre til Kongsvold. Tog fra Kongsvold til Oppdal. Sannsynlig at denne kan brukes fra ca. 15. juni – men sjekk eller vent på info.

4. Mulig å gå hele den merkede leden over Dovrefjell også til Ryphusan. Sannsynlig at denne kan brukes fra ca. 25. juni – men sjekk eller vent på info.

 

Er dere usikre på hva som gjelder, ta kontakt med Hans-Jacob Dahl, tlf. 924 83 147.