Pilegrimsdager på Dovrefjell 12. – 20. juli 2014

Pilegrimsdager på Dovrefjell arrangeres i 2014 for 20. gang. Arrangementet følger pilegrimene som er på vei mot Trondheim, Olsok og Olavsfest. Vi følger dem i 9 dager på veien over Dovrefjell og tilbyr alle interesserte ulike arrangement; konserter, foredrag, gudstjenester, utstillinger, teater, samtalekvelder med mer.

Pilegrimsdager på Dovrefjell

12. – 20. juli 2014


Informasjon:  Pilegrimssenter Dovrefjell
www.dovrefjell.pilegrimsleden.no  – hajada@online.no 
telefon 924 83 147.
Velkommen til Dovrefjell 2014.

Grunnlovsmennenes ”Enige og troe indtil Dovre falder” forteller om den symbolske kraft Dovrefjell har hatt i norsk historie. Fra de gamle fortellingene om kongers læretid i fjellet fram til 1814 og videre framover til Peer Gynt og inn i vår egen tid, så har Dovre stått som et samlende symbol for Norge.

For pilegrimene i tidligere tider var Dovrefjell den farligste strekningen på veien mot Olav den Helliges grav i Nidarosdomen. For å komme velberget over fjellet søkte pilegrimene hjelp, og hjelpen søkte de hos han som ble kalt Norges evige konge; Olav den Hellige. Det var han som i 1024 gav landet den første ”grunnloven”, kalt kristenretten.

Pilegrimsdager på Dovrefjell 2014
ønsker å bruke de gamle Dovre-mytene, fortellingene om Dovrefjell som et sted for oppvåkning, oppfostring og læring. Dovrefjell som et sted for formidling av verdier. Verdier som ruster mennesker for livet og landet for framtiden.

Pilegrimsdager på Dovrefjell 2014
ønsker å se nærmere på tanken om Dovre som det faste og uforanderlige, det trygge. I tider med store krav til og behov for endringer, hvor finner vi trygghet, styrke og mot? Som nasjon er vi først og fremst et fellesskap, men hvordan skape tillit til fellesskapet? Hvordan styrke fellesskapet? Hvem er vi som menneske og samfunn og hvem vil vi være?

Den moderne pilegrimstanken løfter fram de store spørsmålene for enkeltmenneske og fellesskap. En pilegrimsvandring handler om å bryte opp, legge ut på en vandring mot et stort, viktig, ja kanskje hellig mål. Alle veivalg vi gjør som menneske og samfunn handler også om å bryte opp, og gå en vei mot noe nytt og ukjent.

Pilegrimsdager på Dovrefjell arrangeres i 2014 for 20. gang. Arrangementet følger pilegrimene som er på vei mot Trondheim, Olsok og Olavsfest. Vi følger dem i 9 dager på veien over Dovrefjell og tilbyr alle interesserte ulike arrangement; konserter, foredrag, gudstjenester, utstillinger, teater, samtalekvelder med mer.

Pilegrimsdager på Dovrefjell 2014 er et samarbeid mellom kirken i Dovre og Oppdal og Pilegrimssenter Dovrefjell. Sammen vil vi søke å lage et arrangement over 9 dager som blir frigjørende, samlende og retningsgivende for enkeltmennesker og for vårt fellesskap.

Haftor Skjelstad  Solveig Anmarkrud  Hans-Jacob Dahl
Pilegrimskomiteen  Pilegrimskomiteen  Pilegrimssenter
Oppdal   Dovre    Dovrefjell


Program:   Dovre

Lørdag 12. juli:
09.00  Vandring: Vollheim camping – Budsjord
19.00  Åpningskonsert i Dovre kirke. Joakim Røbergshagen.
20.30  Kveldsbønn Dovre kirke.

Søndag 13. juli:
12.00  Gudstjeneste i Dovre kirke. Biskop Solveig Fiske
13.30  Vandring fra Dovre kirke til Tofte.
   Bjørn Sigurd Glorvigen og Hans-Jacob Dahl
15.00  Konsert på Tofte. Sondre Bratland.
18.00  Utstilling Budsjord.
22.00   Aftensang Budsjord.

Mandag 14. juli:
09.00  Vandring: Budsjord – Fokstugu.
19.00  Foredrag Fokstugu. Øyvind Østang.
   Dovrefjell spellemannslag med dansere deltar.
21.00  Aftensang Fokstugu.

Tirsdag 15. juli:
09.00  Vandring: Fokstugu – Hjerkinn.
14.30  Familievandring: Hageseter – Eysteinkyrkja.
   Øystein Vestre.
18.00  Fortellerstund i Eysteinkyrkja. Øystein Vestre.
20.00  Konsert Eysteinkyrkja.
   Torunn Avelsgaard og Elsine Haugstad.
21.00  Aftensang Eysteinkyrkja.

Onsdag 16. juli:
09.00  Morgenbønn Eysteinkyrkja
10.30  Foredrag Eysteinkyrkja. Terje Stordalen.
   Tema: Hellige fjell.
12.00  Gudstjeneste Eysteinkyrkja.
   Jens Frederik Olsen og Hans-Jacob Dahl
14.00  Vandring: Eysteinkyrkja – Kongsvold fjeldstue.

 


Program:   Oppdal


Søndag 13. juli:
18.00  Åpning av kunstutstilling i Oppdal kulturhus.
    Utstiller: Ståle Blæsterdalen. Varer til onsdag 23. juli.

Torsdag 17. juli:
17.00  Langvandrerne kommer til Ryphusan.
   Sosialt samvær med allsang og servering av varm mat.
   Historiske tilbakeblikk om seterdrift og ferdsel gjennom    Drotningdalen og Vinstradalen ved Kjell Haugland.

Fredag 18. juli:

08:00 Dagsvandring Vi følger langvandringen fra Ryphusan i Vinstradalen til Smegarden.Oppmøte/registrering fra klokken 08 på Ryphusan.

14.00  Tidebønn ved St. Mikaels kapell.
19.30  Oppdalsmuseet. Sammen med Oppdal historielag     markeres grunnlovens 200-årsjubileum.
    Foredrag: Edvard Hoem.     Matservering.

Lørdag 19. juli:
08:00 Dagsvandring; Vi følger Langvandringen fra Smegarden - Oppdal. Oppmøte og registrering Smegarden klokken 08.

Søndag 20. juli:
11.00  Pilegrimsmesse i Oppdal kirke.

13:00 Familiedag på Oppdalsmuseet med aktiviteter for hele barnefamilien: Trekkspillklubben  spiller, speiderne lager aktiviteter for barna.
 musikkinnslag, sledemusseet er åpent, hesteskyss, skattejakt, skifermuseet er åpent, anledning til å kjøpe middag og kaffe.

19.00   Konsert i Oppdal kirke.
    «Sangskatter i den nye salmeboka».
    Sanger Heidi Skjerve og saksofonist Jon Pål Inderberg.
    Thomas Torstrup, orgel og sanger Bård Kråkevik.
    To kjente oppdalinger presenterer «Min salme».

Mandag 21. juli:
09.00   Vi følger langvandrerne ut av Oppdal.
    Stans ved Sagen der vi får en orientering om det gamle    gudshuset ved Stavåa.


Velkommen til Pilegrimsdager på Dovrefjell 2014!