Pilegrimskafe 12. april

Tor Singsås vil snakke om "å gå pilegrim"...

Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Oppdal arrangerer PILEGRIMSKAFÉ i OMM (Oppdal misjons og menighetshus)
torsdag 12. april kl. 18.00

Biskop em. Tor Singsaas vil snakke om «Å gå pilegrim – et møte med seg selv og «den andre» som en del av skaperverket»
Det blir enkel kaffeservering og tid til samtale.
Inngang kr. 50,- kr
Ta med en venn og kom – velkommen!