Pilegrimssenter Dovrefjell har fått nytt kontor

I dag, 21. februar 2013 var det offisiell åpning av de nye kontorene for Pilegrimssenter Dovrefjell, Norsk Villreinsenter og nasjonalparkforvaltere. 10 nye kontorplasser er bygget i 2. etasje i huset på Hjerkinn hvor vi har holdt til i snart 3 år. Flyttingen til 2. etasje frigjør hele 1. etasjen i bygget. Her skal det utvikles et besøks og informasjonssenter, som vi håper skal stå ferdig i løpet av noen år.

Kontorplassene skal fylles av – fra venstre; Raymond Sørensen, Espen Rusten, Heidi Ydse, Lars Børve – skjult, Tore Rødset Ulvund, Arne Johs. Mortensen, Jo Skorem og Hans-Jacob Dahl

Kontorplassene skal fylles av – fra venstre; Raymond Sørensen, Espen Rusten, Heidi Ydse, Lars Børve – skjult, Tore Rødset Ulvund, Arne Johs. Mortensen, Jo Skorem og Hans-Jacob Dahl