Pilegrimssenteret har fått ny medarbeider.

Ny medarbeider på Pilegrimssenteret; Morten Dahler.

Morten skal være på senteret fra 1. juli til 19. august, med unntak av de dagene han er kokk og sjåfør for langvandrerne (9. – 29. juli)