Pilegrimsvandring med fordypning gjennom psykodrama.

På denne vandringen inviterer vi deg til en ytre vandring over Dovrefjell. Samtidig vil vi legge til rette for din indre vandring. Det gjør vi ved å tilby;
- stillhet for deg selv.
- tidebønner i fellesskap.
- psykodrama sammen med dine medvandrere.

Vandringsveien over Dovrefjell.
Pilegrimsleden over Dovrefjell er kanskje den mest populære delen av den gamle vandringsveien fra Oslo til Trondheim og Nidarosdomen. Her går vi over fjellet, vi kommer innom de gamle fjellstuene som gjennom århundrene har tatt imot pilegrimer og andre reisende. Vi møter en storslått natur med store dyr som villrein og moskus, rovdyr som fjellrev og gaupe, et rikt fugleliv og de flotteste fjellplanter. Et fjell som er fullt av myter, historier og fortellinger av mange slag. Vi følger den gamle ferdselsveien over fjellet, Den gamle kongevegen som også er pilegrimsvei og merket pilegrimsled.


I middelalderen og i dag:
Pilegrimsvandringene over Dovrefjell startet kort tid etter at Olav den hellige ble helligkåret 3. august 1031. Sigrid Undset beskriver disse middelaldervandringene i sin bok om Kristin Lavransdatter. Ved reformasjonen tok det slutt. Ikke på fortellingene om Olav den hellige, men på pilegrimsvandringene. Men de siste decenniene har pilegrimen dukket opp igjen på de gamle veiene, ikke minst på Dovrefjell. Mennesker bryter opp og begir seg ut på vandring, en vandring mot et hellig mål. En ytre vandring i møte med natur, historie og kultur. En indre vandring i møte med seg selv og sitt eget liv. Slik kan dagens pilegrimsvandring beskrives som et oppbrudd og en vandring mot et mål. Den kan beskrives som en ytre og en indre vandring.


Psykodrama:
På denne vandringen inviterer vi deg til en ytre vandring over Dovrefjell. Samtidig vil vi legge til rette for din indre vandring. Det gjør vi ved å tilby;
- stillhet for deg selv.
- tidebønner i fellesskap.
- psykodrama sammen med dine medvandrere.

Psykodrama er en terapeutisk metode utviklet av psykiateren Jacob Levi Moreno fra starten av 1900-tallet og har utbredelse over hele verden. Metoden er basert på at mennesket har potensial i seg til kreativitet og spontanitet. Det gir rom for å bli bedre kjent med og utforske temaer som ellers ikke er så lett tilgjengelige.

Du får anledning til å sette situasjoner og relasjoner i ditt liv i scene. I dette fysiske scenerommet kan du utforske og bevege deg. Som i et speil på dine indre rom. På dine egne premisser og i ditt eget tempo kan du bearbeide undertrykte følelser og bryte gamle mønstre.


Slik kan du finne fram til nye måter å forholde deg til det som før har vært tyngende eller hemmende. Kanskje vil du oppleve økt frihet til å velge det som virkelig betyr noe for deg.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med på dette. Heller ikke å være spesielt talentfull. Du er velkommen akkurat slik som du er. Vi tar utgangspunkt i ”her og nå”. Du blir ledet av en erfaren terapeut på dette feltet. Skritt for skritt.
Gruppen støtter gjensidig hverandres virkelighetsopplevelse, både i gjenkjennelse og i toleranse for forskjeller.

Det eneste du behøver å ha med deg er:
- nysgjerrighet på ditt eget liv.
- villighet til å være i bevegelse sammen med andre i en trygg gruppe.
- et ønske om å nærme deg dine egne gudsbilder.
- tillit til at ”veien blir til mens du går”, også i relasjonen til Gud.


Ledere:
Hans-Jacob Dahl leder vandringen. Han har i over 20 år vært sokneprest i Dovre og har hele tiden arrangert pilegrimsvandringer på Dovrefjell. I dag er han leder av Pilegrimssenter Dovrefjell og arbeider med pilegrimstemaet og pilegrimsvandringer på heltid. Han har gode kunnskaper om Dovrefjell, om natur og kultur, historie og myter. Samtidig har han bred erfaring med å lede mennesker også i den indre vandringen.
Margit Husevåg leder psykodramasesjonene på vandringen. Hun har lang erfaring med psykodrama og har arbeidet med gudsbilder i psykodramagrupper i ti år. Hun er utdannet som psykodramaterapeut fra Norsk psykodramainstitutt og har master i kristendom med fordypning i religionspsykologi.


Vi tilbyr:
Daglige vandringer på Dovrefjell ledet av Hans-Jacob Dahl med tidebønner og natur- og kulturhistoriske innslag. Deler av vandringen vil foregå i stillhet hvor du kan få tid og ro til å kjenne på dine sentrale og aktuelle livstemaer. Etter dagens vandring vil vi ha psykodramagruppe hvor du får anledning til fordypning, utforskning og bearbeiding av temaer som har kommet opp i deg gjennom dagen.

 


Praktisk informasjon:

Tid:    23. – 28. juni 2014.

Sted:    Vi går pilegrimsleden fra Dovre kirke til Kongsvold fjeldstue.

Pris:    4.500,- som inkluderer overnatting, måltider, bagasjetransport    samt de innholdselementene som er beskrevet.

Ledere:   Margit Husevåg, psykodramaterapeut.
   Hans-Jacob Dahl, leder av Pilegrimssenter Dovrefjell.
  
Informasjon:  Margit Husevåg; margithus@gmail.com, tlf. 416 44 342.

Påmelding:  Navn og kontaktinfo sendes Pilegrimssenter Dovrefjell.
   E-post: hajada@online.no, tlf. 924 83 147.

Deltakere:  Max 12 deltakere + 2 ledere.

Program:  Dag 1:  Reise til Dovre. Innkvartering på Budsjord gård.
   Ma-23/6 Samling i Dovre kirke, kveldsvandring til Olavskilden – ca. 1 km. Samling med informasjon  om psykodrama og om vandringen. Kveldsbønn.

           Dag 2:  Vandring: Budsjord – Fokstugu, 13 km.
   Ti-24/6  Middag, psykodrama. Kveldsbønn i Guds Huset.

   Dag 3:  Vandring: Fokstugu - Dovregubbens hall, 12 km.
   On-25/6  Middag, utstilling, psykodrama, kveldsbønn.

   Dag 4:  Vandring: Dovregubben - Hjerkinn fjellstue, 10 km.
   To-26/6  Middag, psykodrama, kveldsbønn i Eysteinkyrkja.

   Dag 5:  Vandring: Hjerkinn - Kongsvold fjeldstue, 12 km.
   Fr-27/6  Avslutning psykodrama, middag, kveldsbønn.

   Dag 6:  Frokost. Morgenbønn. Retur fra Kongsvold.
   Lø-28/6