Pilegrimsvandring over Dovrefjell med Vårt Lands leserreiser

Opplev Pilegrimsleden over Dovrefjell sammen med reiseleder Hans-Jacob Dahl

I tiden 19. - 25. august kan du være med på en vandring på Pilegrimsleden over Dovrefjell.

Se nærmere informasjon og påmelding: http://www.leserreiser.no/pilegrimsvandring-over-dovrefjell-1.806208