Pilgrims Crossing Borders går videre fra Dovre

Dovrefjell er nå tilbakelagt, vandringen har kommet ned i Gudbrandsdalen og går sørover mot Otta.

Etter noen krevende dager i fjellet med kaldt vær og både ny og gammel snø kom vandringen søndag ned til Dovrebygda. Her var det gudstjeneste i Dovre kirke med markering av skaperverkets dag.

Overnatting på Engelshus gård og i dag går vandrerne videre til Sel og Jørundgård.

Tre vandrere i dag - i tillegg til Giovanni Marcandalli, som har gått hele veien fra Trondheim, går Einar Vegge og HansMorten Løvrød denne etappen.