Program Pilegrimsdager på Dovrefjell 2013

Prgrammet for årets Pilegrimsdager på Dovrefjell er snart klart.
Foreløpig program legges ut, endringer vil komme.

Impulser fra sør er tema for Pilegrimsdager på Dovrefjell 2013. Gjennom vandringer, konserter, gudstjenester, foredrag, utstillig og teater vil vi se nærmere på noen av de impulser vi har mottatt fra sør. Karen Blixens Babette kommer som en fremmed til et hjem i Båtsfjord. Hun har tjeneste i huset, men etter en stor lotterigevinst inviterer hun til gjestebud - et gjestebud ingen har opplevd maken til. Et av årets høydepunkt blir Babettes gjestebud som framføres på Viewpoint Snøhetta av Thea Stabell. Se ellers utlagt program.