For skoleklasser

Pilegrimsenteret tilbyr skolene langs pilegrimsleden fra Nord-Sel til og med Skaun opplegg for pilegrimsvandring. Det kan være undervisning om temaet på skolen, det kan være vandring lokalt i egen bygd eller vandring på Dovrefjell til Eysteinkyrkja.

Daglig leder ved Pilegrimsenter Dovrefjell; Hans-Jacob Dahl har siden 1995 samarbeidet med barneskolene i Dovre og laget pilegrimsvandringer både for småskoleklasser og for mellomtrinnet. Et samarbeid som har bestått av forarbeider på skolen og vandring på pilegrimsleden over Dovrefjell.

Disse vandringene med barneskolene i Dovre har også resultert i to publiseringer av vandringsopplegget.
En artikkel;
Pilegrimen – en didaktisk utfordring
i boka; Pilegrimen – valfartsmotiv og valfartsmål.
Red. Gustav Erik Gullikstad Karlsaune, Trondheim 1996.
Et kapittel i boka;
Pilegrimsvandring – et idehefte
av Solveig Anmarkrud og Berit Vehusheia , Oslo 1997 s.55-64.

Senteret ønsker primært å henvende seg til skolene i de kommunene som ligger innenfor senterets ansvarsområde;
Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal og Skaun.
Men er det andre skoler som er interessert, er det lov å ta kontakt med forespørsel om erfarningsutveksling eller deltakelse på vandring.