Om Pilegrimssenter Dovrefjell

I 2010 blir det opprettet 5 nye pilegrimssentere på Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Det nordligste og høyest liggende av disse er Pilegrimssenter Dovrefjell.

PLASSERING
Senteret er plassert på Hjerkinn, i nærheten av Eysteinkyrkja, med kontor på Hjerkinnhus, 1000 moh.

OPPGAVER
Senteret har fått ansvar for en del av Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim, veien fra Nord-Sel til Skaun. Oppgaven er å få flere til å bruke Pilegrimsleden/ Olavsveien.

HVORDAN FÅ FLERE TIL Å BRUKE PILEGRIMSLEDEN?
Det vil Pilegrimssenter Dovrefjell gjøre ved å:
– være et informasjonssted hvor interesserte kan henvende seg og få hjelp til å legge opp vandringer for seg selv eller for grupper.
– tilby vandringer i egen regi og i samarbeid med andre.
– informere om åpne vandringer som arrangeres av andre.
– tilby samarbeid med skolene med tilbud om undervisning og vandringer.
– tilby samarbeid med menighetene med tilbud om foredrag, gudstjenester og vandringer
– tilby samarbeid med lag og foreninger med tilbud om foredrag og vandringer.