Program 2017

Pilegrimsdager på Dovrefjell 11. – 21. juli 2017


Pilegrimsdager på Dovrefjell arrangeres i 2017 for 23. gang. Arrangementet følger pilegrimene som er på vei mot Trondheim, Olsok og Olavsfest. Vi følger dem i 10 dager på veien over Dovrefjell og tilbyr alle interesserte ulike arrangement; konserter, foredrag, gudstjenester, utstillinger, teater, samtalekvelder med mer.


Tirsdag  11. juli:
09.00  Pilegrimsvandring fra Vollheim til Budsjord.
19.00  Åpningskonsert Dovre kirke: Sol i skuggeskog.
21.00  Kveldsvandring fra Dovre kirke via Olavskilden til Budsjord gård.

Onsdag  12. juli:
09.00  Pilegrimsvandring Budsjord - Fokstugu.
21.30  Kveldsbønn Furuhaugli.

Torsdag  13. juli:
09.00  Pilegrimsvandring Fokstugu – Dovregubbens hall.
21.30  Kveldsbønn Dovregubbens hall.

Fredag 14. juli:
09.00  Pilegrimsvandring Dovregubbens hall – Hjerkinn.
20.00  Konsert Eysteinkyrkja: Haugtussa av Arne Garborg, musikk av Edvard Grieg. Lise Granden Berg - sopran og Bernhard Greter – klaver. Innledning v/Jan Inge Sørbø.
21.30  Kveldsbønn Eysteinkyrkja.

Lørdag 15. juli:
11.00  Familievandring fra Hageseter til Eysteinkyrkja v/ Hans-Jacob Dahl
19.00  Foredrag i Eysteinkyrkja: Jan Inge Sørbø. Fra bleike myr til alveland – en livsreise. Om Arne Garborgs liv og religiøse utvikling.

Søndag 16. juli:
11.00  Gudstjeneste i Eysteinkyrkja v/biskop Solveig Fiske og Hans-Jacob Dahl. Kantor: Jørgen Brandli.
13.00  Pilegrimsvandring Eysteinkyrkja – Kongsvold fjeldstue.

Arrangementet fortsetter i Oppdal fram til 21. juli.