Program 2019

Pilegrimsdager på Dovrefjell 24. juli - 4. august 2019

Pilegrimsdager på Dovrefjell arrangeres i 2019 for 25. gang. Arrangementet følger pilegrimene som er på vei mot Trondheim, Olsok og Olavsfest. Vi følger dem på veien over Dovrefjell og tilbyr alle interesserte ulike arrangement; konserter, foredrag, gudstjenester, utstillinger, teater, samtalekvelder med mer.

Spesielt i 2019 er at dagene på Dovrefjell koples sammen med 50 års jubileet for Eysteinkyrkja


Hele programmet - se: http://pilegrimsdager.no

Program for  Eysateinkyrkjejubileet:

Onsdag  31. juli: 19.00  Konsert i Eysteinkyrkja. Resonance – et kammerkor fra Praha, Tsjekkia, – sammen med Dovrefjell Disharmoniske selskab. Gratis.

Fredag 2. august: 16.00  Pilegrimsvandring Hageseter – Eysteinkyrkja. Temavandring: Eysteinkyrkja 50 år. Vandringsleder: Hans-Jacob Dahl. Gratis. Fri retur for å hente biler.

Fredag 2. august  20.00  Jubileumsforedrag: Dovrefjell gjennom 1000 år. Gro Steinsland, Eysteinkyrkja. Inngang kr. 100,-

Lørdag 3. august: 12.00  Jubileumsgudstjeneste på 50-årsdagen v/biskop Solveig Fiske m.fl.

Lørdag 3. august: 13.30  Jubileumsfeiringen fortsetter i Hjerkinnhallen, Hjerkinn fjellstue. Gratis.

Lørdag 3. august: 16.00  Konsert i Eysteinkyrkja. Edvard Hoem og Henning Sommero. Inngang kr. 200,-

Søndag 4. august: 09.00  Dovrefjellmarsjen: Grønbakken over Hjerkinnhø til Hjerkinn fjellstue. Turmarsj arrangert av Ungdomslagene i Gudbrandsdalen, Østerdalen og Orkladalen.

Søndag 4. august: 14.00  Turmarsjmesse i Eysteinkyrkja.