Vandringer 2017

Fellesvandringer

Først litt til de som vil gå alene eller med eget opplegg:

Vandrere på pilegrimsleden har ulike ønsker og opplegg for sin vandring. Det er i dag fullt mulig å gå Pilegrimsleden alene eller sammen med noen få og selv legge opp vandringen med dagsetapper og overnattinger. Turplanleggeren du finner på www.pilegrimsleden.no er et godt hjelpemiddel her. Om du ønsker å høre nærmere fra en som er kjent på strekningen du skal gå, ta kontakt med et av de regionale pilegrimssentrene. Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for strekningen Sel - Trondheim. Ta gerne kontakt på hajada@online.no eller tlf. 924 83 147.

 

Så om Fellesvandringer:

LANGVANDRINGEN 2017

For den som ønsker å gå en lengre tur sammen med andre vandrere anbefaler vi Langvandringen 2017. Denne vandringen går hele veien fra Oslo til Trondheim. Deltakerne velger selv hvilke og hvor mange etapper av turen de ønsker å gå. 

PILEGRIMSDAGER PÅ DOVREFJELL 2017

For de som ønsker å gå en dagstur eller to sammen med andre anbefaler vi Pilegrimsdager på Dovrefjell som har daglige vandringer på Dovrefjell i tiden 12. - 21. juli. Nærmere opplysninger: http://dovrefjell.pilegrimsleden.no/no/pilegrimsdager/

PILEGRIMSVANDRING OVER DOVREFJELL

Avisen Vårt Lands leserreiser i samarbeide med Pilegrimssenter Dovrefjell tilbyr en vandring over Dovrefjell i tiden 19. - 25. august 2017.

Påmelding skjer til: Pilegrimssenter Dovrefjell v/e-post: hajada@online.no

Nærmere informasjon: http://www.leserreiser.no/pilegrimsvandring-over-dovrefjell-1.806208