Vandringer 2019

Fellesvandringer

Først litt til de som vil gå alene eller med eget opplegg:

Vandrere på pilegrimsleden har ulike ønsker og opplegg for sin vandring. Det er i dag fullt mulig å gå Pilegrimsleden alene eller sammen med noen få og selv legge opp vandringen med dagsetapper og overnattinger. Turplanleggeren du finner på www.pilegrimsleden.no er et godt hjelpemiddel her. Om du ønsker å høre nærmere fra en som er kjent på strekningen du skal gå, ta kontakt med et av de regionale pilegrimssentrene. Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for strekningen Sel - Trondheim. Ta gerne kontakt på hajada@online.no eller tlf. 924 83 147.

Så om Fellesvandringer:

LANGVANDRINGEN 2019

Etter 9 sesonger med Langvandring fra Oslo til Trondheim tar vi en pause i 2019.  

PILEGRIMSDAGER PÅ DOVREFJELL 2019

For de som ønsker å gå en kort dagstur sammen med andre anbefaler vi Pilegrimsdager på Dovrefjell som har kveldsvandring 2. august kl. 16 fra Hageseter til Eysteinkyrkja. Tma: Eysteinkyrkja 50 år. Vandringsleder: Hans-Jacob Dahl. Gratis transport fra Eysteinkyrkja til Hageseter for å hente biler. Vandringen er en del av Eysteinkyrkjejubileet 2019. Nærmere opplysninger: 

http://www.pilegrimsdager.no